Frågor & svar
Laddar...

Ett ögonblick...

Gå med i Adresslotteriet idag!

Om du uppger ditt personnummer hämtas dina uppgifter automatiskt. Att uppge personnummer är helt frivilligt.
Skicka anmälan

Fält markerade med * är obligatoriska.

Gå med i adresslotteriet för endast 40 kr i veckan

Din lott hjälper

Din lott i Adresslotteriet gör så att Läkarmissionen får mer pengar till sin livsviktiga verksamhet. Du kanske har hjälpt en flicka i Rwanda att få mat och skolgång i ett helt år eller så kanske du ordnat kycklingar åt en hel by i El Salvador? Ju längre du är med i Adresslotteriet, desto fler liv förändras runt om i världen.

Tack för att du är med! Läs mer nedan om Läkarmissionens arbete.

Läkarmissionen

Läkarmissionen – vår förmånstagare!

Sedan 1958 har Läkarmissionen arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. De förmedlar runt hundra miljoner kronor varje år till olika ändamål, främst hjälpinsatser inom fyra huvudområden: humanitärt bistånd, social omsorg, utbildning och självförsörjning. Akuta insatser varvas med långsiktigt arbete mot fattigdom, men målet är alltid detsamma: att hjälpa.

Humanitärt bistånd

Vid flyktingkatastrofer, sjukdomsepidemier och andra hemska händelser finns Läkarmissionen där. Det är viktigt att vara på plats snabbt och tack vare ett stort kontaktnät av kyrkor och organisationer runt hela världen kan Läkarmissionen tidigt börja rädda liv.

Social omsorg

Läkarmissionens insatser fokuserar på barn och deras behov. Både god hälsa och utbildning är viktiga komponenter för att barn ska få ett bättre liv och de strävar efter att integrera olika arbeten inom den sociala sektorn så mycket som möjligt.

Utbildning

Utbildning ger kunskap som skapar förutsättningar för en människa att bättre förstå sin omvärld, men det ger också individen ökat inflytande över sin livssituation. Utbildning som ger nya färdigheter kan öppna upp möjligheter till självförsörjning som kanske annars inte skulle uppstå. Läkarmissionen bedriver alfabetiserings- och grundskolekurser i många olika länder.

Självförsörjning

Genom olika former av mikrofinans vill Läkarmissionen främst ge utsatta kvinnor möjligheten att lära sig ett yrke men också för entreprenörer att starta egna företag. Återbetalningsfrekvensen är mycket hög och målet är att låta fattiga människor gå från beroende till obereonde. Så väl självkänsla som trygghet stärks.