Frågor & svar

Gå med i adresslotteriet för endast 40 kr i veckan

Allmänna villkor Adresslotteriet

Fakta om Adresslotteriet

I Adresslotteriet är det din gata och din ort som är ditt lottnummer. Merparten av alla vinster delas ut baserat på just dessa två olika namn. Det kan alltså räcka att till exempel bo i en ort, t ex Sala, för att vinna. Om Sala dras som vinnare får alla med postort Sala samma vinst. Att gå med är lätt, det räcker med att du anger ditt personnummer. För att alla skall ha samma vinstchans och för att alla skall kunna vara med, har vi begränsat antalet lotter till maximalt 1 adress per person. Du har dock möjlighet att dubblera chansen till högvinst samtidigt som du har chansen att vinna dubbelt på en hel rad andra vinster, genom att köpa Tvillinglotten.

En lott kostar endast 40 kr/vecka. Lotten faktureras månadsvis och man betalar för fyra eller fem veckor i taget beroende på hur många veckor det är i aktuell månad.  Med ditt lottköp kan du inte bara vinna miljoner, du stödjer dessutom Läkarmissionens arbete. Lotteriet granskas och kontrolleras av Lotteriinspektionen.

Tvillinglotten

Tvillinglotten innebär att du har ytterligare en lott på din adress – alltså dubbleras dina vinstchanser.
Genom att aktivera din Tvillinglott får du dubbelt så hög chans att få delta i fördelningsdragningen med 2 miljoner kronor som högsta vinst. Du vinner dessutom dubbelt när din gata och/eller ort vinner.

Adresslotteriet

  • Lottpris: 40 kr
  • Högsta vinst: 2 000 000 kr
  • Antal lotter: 40 000 lotter/vecka (2 080 000 lotter totalt under tillståndsperioden)
  • Totalt vinstvärde: 33 356 520 kr
  • Försäljningstid: 2017-10-31–2018-11-30
  • Sista vinstutlämningsdag: 2019-01-30
  • Förmånstagare: Läkarmissionen
  • Lotteriföreståndare: Mikael Artmark
  • Driftbolag: Nordic Lottery

 

Vinstplan för en spelperiod i Adresslotteriet

Vinstvärde Antal vinster** Totalt vinstvärde Vinst
50 000- 2 000 000* 1, adress, lottnr, ort 121 000 kr (snitt) Kontanter
50 000 kr 7, adress, ort 350 000 kr Kontanter
20 000 kr 14, adress, ort   280 000 kr Kontanter
10 000 kr 35, adress, ort  350 000 kr Kontanter
2 000 kr 70, adress, ort  140 000 kr Kontanter
500 kr  350, adress, ort  175 000 kr Kontanter
1 500 kr 1 ort*** 36 585 kr**** Kontanter
400 kr 6 orter*** 58 537 kr**** Kontanter
40 kr 259 orter*** 252 683 kr**** Kontanter

 

* Fördelningsdragning med vinst mellan 50 000 kr och 2 000 000 kr

** Statistik antal vinster

*** Alla lotter på orten vinner

**** statistikutfall på 40 000 lotter

Vinstplan, fördelningsdragning vid högvinst

Antal vinster Vinst
1 2 000 000 kr
2 1 000 000 kr
8 250 000 kr
33 100 000 kr
56 50 000 kr


Totalt   
100   12 100 000 kr

 

Lotteritillstånd och tillsyn

Lotteriinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotteriinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Lotteriinspektionen
Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs
Telefonnummer växel: 0152-650 100
lotteriinspektionen.se

Adresslotteriet står under Lotteriinspektionens tillsyn och kontroll och vårt lotteri bedrivs med tillstånd beviljat av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen har utsett Herman Lindholm till kontrollant för Adresslotteriet.

 

Allmänna villkor

Villkor för prenumeration
Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige. Prenumerationen innebär att du får nya lotter hemskickade varje månad tills du aktivt kontaktar kundservice via post, e-post eller telefon och avslutar din beställning.

Lotter i Adresslotteriet
Din lott skickas ut i samband med att den första dragningen du är med i startar. Du behåller samma lottnummer månad efter månad under din prenumeration. Om du flyttar kan du kontakta kundservice för att byta lottnummer.

Vinster i Adresslotteriet
Adresslotteriet har vinstbevakning och meddelar alltid vinnaren vid vinst. Vinster betalas ut den sista bankdagen i månaden efter att vinsten presenterats. Vid högvinst skickas ett grattis- och informationsbrev hem till vinnaren.

Sista vinstutlämningsdag innevarande lotteriår är 2019-01-30.

Adresslotteriets högvinst
Varje vecka dras en vinnare som får komma till Stockholm och delta i Fördelningsdragningen vid en separat dragning som förrättas av Lotteriinspektionen. Dragningen sker genom att personen, i en serie om 100 skraplotter, får välja ut 1 skraplott och sedan skrapa fram sitt vinstbelopp. Vinnaren är garanterad 50 000 kr men har chans att vinna upp till 2 000 000 kr.

Fakturabetalning
Lotten/lotterna ska vara betalda senast på fakturan angivet förfallodatum. Väljer du att betala med Autogiro sparar du in fakturaavgiften på 15 kr, som annars tillkommer vid varje fakturering.

Förskottsbetalning
Kunder som har varit med i Adresslotteriet länge betalar sina lotter i förskott.

Autogirobetalning
Autogiro innebär att vi drar kostnaden för prenumerationen från ditt konto varje månad. I din ansökan om Autogiro anger du från vilket konto kostnaden ska dras. När din ansökan är godkänd framgår det tydligt på fakturan. Saknas det pengar på kontot när det är dags för betalning får du en skriftlig påminnelse. Du kan, genom att kontakta kundservice, när som helst avsluta ditt Autogiro.

Uppsägning
Du säger upp din lott genom att kontakta Adresslotteriets kundservice via post, e-post eller telefon. Detta måste ske senast på fakturans förfallodag om vi ska hinna avsluta lotten innan nästa spelomgång startar.

Erbjudanden
För både nya och befintliga kunder finns erbjudanden att köpa en lottprenumeration till rabatterat pris och/eller få en premie. Varje enskilt hushåll får ta del av dessa erbjudanden maximalt tre gånger under en 12-månadersperiod.

 

Personuppgifter och integritet
Vid köptillfället kommer vi att samla in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Detta för att vi ska kunna uppfylla vår del av avtalet och leverera det du har beställt av oss. Personuppgiftsansvaret delas mellan Läkarmissionen och Nordic Lottery AB. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller information om dragningar, vinster, fakturor och marknadsföring. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Som rättslig grund för behandling hänvisar vi till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

I de fall du har tecknat dig för en prenumeration utan att ha angivit personnummer kommer Adresslotteriet att hämta personnumret från SPAR (Statens Personadressregister) för att säkerställa att du är myndig, samt för att kontrollera att ditt köp inte överstiger kreditgränsen enligt Lotteriinspektionen.  

Adresslotteriet förbehåller sig rätten att genomföra en automatiserad kontroll av din betalningsförmåga när du beställer en prenumeration. Vid icke godkänd kontroll kan din beställning komma att annulleras.  Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta vår kundservice.

Vi kommer att vid behov dela personuppgifter med samarbetspartners och biträden inom branscher, såsom tryckerier, bank och finans, data/it och telekommunikation, frilansande reportrar m m. I dessa fall är Nordic Lottery AB personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss för mer information. Alla personuppgifter behandlas enligt vår personuppgiftspolicy som du kan hitta här.

 

Ändringar i villkoren
Adresslotteriet har rätt att löpande ändra dessa villkor, vilket vi då meddelar dig. Genom att fortsätta din prenumeration och/eller genom att fortsätta använda dig av Adresslotteriets tjänster efter det att ändringarna som vi meddelat dig trätt i kraft, accepterar du till villkorsändringarna. Om du inte accepterar villkorsändringarna kan du säga upp ditt konto och din prenumeration genom att kontakta Adresslotteriets kundservice via post, e-post eller telefon.

Vid eventuella klagomål

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål.

Adresslotteriets kundservice
113 94 Stockholm
telefon: 08-515 114 40, öppet vardagar 08.00–16.00
kundservice@adresslotteriet.se

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.